Burgeronderzoek Het nieuw inzamelen, Utrecht Lunetten


In 2012 is de gemeente Utrecht in Lunetten een pilot over afvalinzameling gestart. Het doel was te onderzoeken of met ‘Het Nieuwe Inzamelen’ een hogere bronscheiding gerealiseerd kon worden. Door middel van het aanreiken van minicontainers en het gebruik van ondergrondse containers probeerden ze de bewoners beter te laten scheiden. U vindt hier de resultaten van dit bewonersonderzoek.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
45
Omvang 970 kB
Organisatie
Marintel BV
Auteur(s)
Mira Jongeneelen