Communicatie en diftar


Praktische tips bij de introductie van een diftarsysteem.

Een verandering doorvoeren gaat niet vanzelf. Zeker niet waar het gaat om een – voor veel mensen ‘low interest’ – onderwerp als afval. Het uitleggen en voorbereiden van de toepassing van diftar is niet gemakkelijk en vraagt het nodige van de afdeling communicatie van een gemeente en/of inzamelorganisatie. 
NVRD heeft MRStratego opdracht gegeven praktijkvoorbeelden bij ervaringsgemeenten op te halen waar het gaat om ‘communicatie en diftar’. Dit heeft geleid tot een rapport met veel tips over de voorbereiding, achtergrondinfo en communicatiemiddelen.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
19
Omvang 1.1 MB
Organisatie
VANG-HHA, NVRD
Auteur(s)
MRStratego