Draaiboek circulair herontwerp


Het draaiboek circulair herontwerp is een hulpmiddel waarmee diverse partijen afval kunnen reduceren en daar nieuwe dingen mee te doen. Partijen die meedoen zijn onder andere gemeenten, milieustraten, kringloopbedrijven, sociale werkplaatsen, de maakindustrie en retail, educatieve instellingen en creatieve burgers.

Het doel is om bewust materiaalgebruik te stimuleren, door nieuwe producten te ontwikkelen vanuit onderdelen en restmaterialen.

Circulair herontwerpen brengt mensen bij elkaar rond een nieuwe praktijk, met events en workshops voor onderwijs, publiek en bedrijven. Nieuwe kansen voor materialen, en ook voor mensen die nu nog aan de kant staan.

Behalve afvalreductie ontstaat hiermee nieuwe bedrijvigheid: een breed gedragen circulaire economie.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
6
Omvang 305 kB
Organisatie
IDEEJA
Auteur(s)
Leon Muilwijk