Eindevaluatie omgekeerd inzamelen


In deze evaluatienota wordt teruggekeken op het invoeren van een nieuwe manier van afvalinzameling: het omgekeerd inzamelen. Na een voorbereidend jaar is dit inzamelsysteem per 1 januari 2017 gestart. Er is inmiddels ruim een jaar ervaring opgedaan waardoor er een goed beeld is verkregen van de effecten van omgekeerd inzamelen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
21
Omvang 552 kB
Organisatie
Gemeente Beuningen
Auteur(s)
Mariëtte van Oers