Evaluatie Pilot Het Nieuwe Inzamelen Utrecht Lunetten


In 2012 is in Lunetten een pilot gestart om bewoners te faciliteren bij het scheiden van afvalstoffen door de belangrijkste afvalstoffen aan huis op te halen: Het Nieuwe Inzamelen. Het doel van de pilot was om in de praktijk te toetsen of de nieuwe manier van inzamelen ook in een stedelijkheidsklasse I gemeente, zoals Utrecht, kans van slagen heeft. Het Nieuwe Inzamelen blijkt een effectieve manier om meer grondstoffen gescheiden in te zamelen en daarmee het bronscheidingspercentage voor Utrecht te verhogen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Evaluatie
Aantal pagina's
17
Omvang 340 kB
Organisatie
Gemeente Utrecht
Auteur(s)
Gemeente Utrecht