'Evaluatierapport diftar gemeente Oostzaan'


Dit evaluatierapport over diftarsystemen in gemeente Oostzaan houdt alle aspecten van het huidige inzamelsysteem tegen het licht. De Jonge Milieu Advies beschrijft verschillende scenario’s voor de afvalinzameling in Oostzaan, inclusief de alternatieven voor diftar en alle daaraan gerelateerde zaken.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek, Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina's
33
Omvang 1.2 MB
Organisatie
De Jonge Milieu Advies