'Grondstoffenplan Texel 2013 - 2020'


Dit grondstoffenplan van Texel toont hoe de gemeente voor de periode 2013 - 2020 haar verantwoordelijkheid wil nemen voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk afval en afvalscheiding en –preventie wil stimuleren.

Texel maakt hierbij gebruik van de kaders die zowel op Europees als landelijk niveau zijn aangegeven. In dit plan heeft Texel heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd waarbinnen zij met deze verantwoordelijk om wil gaan: duurzaam, makkelijker voor de burger, mooier voor het eiland en niet duurder.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
28
Omvang 6.3 MB
Organisatie
Gemeente Texel