Grip op Grondstoffen, bijlagen beleidsvisiedocument Van Afval naar grondstof in 2020


Voor het tweede achtereenvolgende jaar presenteert Avalex de Afvalmonitor met kerngegevens op gebied van afvalbeleid in het Avalex verzorgingsgebied. Vorig jaar was de directe aanleiding het traject Avalex2020, dat resulteerde in het beleidsvisiedocument Avalex2020. Dit jaar is de aanleiding het vervolg: het project VANG2020, waarin de aan Avalex deelnemende gemeenten en Avalex gezamenlijk komen tot een gedragen afvalbeleidsplan.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
181
Omvang 8.4 MB
Organisatie
Avalex
Auteur(s)
Fabienne Mantes