Haalbaarheid van een printerloos kantoor


Twintig jaar geleden werd het papierloze kantoor al voorspeld. Maar met betere en snellere printers en het aanhouden van oude gewoonten bleef de opmars van papier doorgaan. Mensen willen graag iets vast kunnen houden en kunnen beschrijven. Maar hoe meer papier een organisatie heeft, hoe moeilijker (en duurder) het is de beschikbare informatie snel te ontsluiten.
Het Ministerie van VROM en Agentschap NL willen in het kader van afvalpreventie in de keten van papier en karton onderzoeken of het nu wel mogelijk is om een 100% papierloos kantoor te creëren. Dat betekent in feite een printerloos kantoor. Aan adviesbureau CREM is gevraagd een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een printerloos kantoor.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
40
Omvang 3.7 MB
Organisatie
CREM en ProCore
Auteur(s)
Giulietta Cohen, Godard Croon, Annelien van Meer, Ariejan van Saane, Fiona Hustinx