Handelingsperspectief sociaal domein circulaire ambachtscentra


Circulaire ambachtscentra kunnen een goede rol vervullen in sociale activatie door mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen circulaire ambachtscentra niet alleen impact hebben op duurzaam materiaalgebruik en recycling, ze kunnen ook een sociale impact hebben.
In de praktijk zien we dat het realiseren van sociale impact uitdagingen met zich meebrengt. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan Panteia gevraagd om een onderzoek uit te voeren en tips te geven hoe circulaire ambachtscentra geholpen kunnen worden bij het vergroten van hun sociale impact.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
20
Omvang 416 kB
Organisatie
Panteia, in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Henri Faun, Koen Maas