De impact van Circulaire Ambacht


Circulaire Ambachtscentra dragen bij aan de sociale transitie en de circulaire economie. Tot die conclusie komt het Impact Institute. De sociale onderneming en onderzoeksbureau deed in opdracht van Rijkswaterstaat een impactmeting voor Circulaire Ambachtscentra. Aan de hand van twee cases rondom houtbewerking is de economische, sociale en ecologische impact gemeten en inzichtelijk gemaakt. Naast impact door het vermijden van milieukosten komt de sterke maatschappelijke waarde vanuit het sociaal domein naar voren.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
27
Omvang 1.2 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Impact Institute