Inzameling van drankenkartons - milieu- en kostenanalyse van recyclingopties


In Nederland worden drankenkartons op dit moment op beperkte schaal ingezameld voor recycling. De verwijdering van de drankenkartons in Nederland gebeurt nu via inzameling met het restafval en verbranding in de AVI’s die met behulp van deze brandbare fractie elektriciteit en warmte produceren. In de politiek is de vraag gerezen of het zinvol is om ook in Nederland meer drankenkartons apart te gaan inzamelen voor recycling. In dit onderzoek is bekeken wat de milieu-en kostenconsequenties zijn van deze eventuele verandering.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
48
Omvang 407 kB
Organisatie
CE Delft
Auteur(s)
G.C. (Geert) Bergsma, C.E.P. (Ewout) Dönszelsmann, M.N. (Maartje) Sevenster en C. (Kees) van Rietschoten