Kosten-baten analyse 'Inzetten op meer recycling'


In dit eindrapport met maatschappelijke kosten-batenanalyse staan de onderzoeksresultaten van een analyse naar economische baten van recycling. Het onderzoek is gedaan door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS Recycling).

De onderzoekers hebben het rapport ‘Saving Materials’ van Emster Overleg hierbij als uitgangspunt genomen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het rapport ‘Een selectie van beleidsinstrumenten ter stimulering van recycling’ door de Universiteit van Utrecht. Verder hebben diverse recyclingbedrijven, branche- en uitvoeringsorganisaties hun rijd, middelen en cijfers ter beschikking gesteld.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
39
Omvang 733 kB
Organisatie
CE Delft
Auteur(s)
G.E.A. Warringa, S.M. de Bruyn en M.M. Bijleveld