Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten


Verwerkingscontracten spelen een belangrijke rol voor goede kwaliteit van gescheiden afvalstromen.

In opdracht van VANG-HHA is de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’ ontwikkeld. Deze handreiking is voor gemeenten of inzamelaars die de verwerking van gft-afval op de markt gaan zetten. In deze handreiking staan concrete stappen beschreven om kwaliteit centraal te stellen in een aanbesteding of contract.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
22
Omvang 1.2 MB
Organisatie
Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Erik van Dijk en Rolph Hultermans (RHDHV)