Milieustraten en de circulaire economie


De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om grote stappen te maken richting de circulaire economie. Hiermee kan Nederland onafhankelijker worden van grondstoffen en reduceert Nederland zijn impact op het milieu.

Er wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen;

 1. Hoe kan de effectiviteit van milieustraten worden verbeterd?
  • welke nieuwe functies/rollen kunnen de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie verder verhogen?
  • welke activiteiten voor kringloop en voorbereiding voor hergebruik kunnen worden gecombineerd op milieustraten en welke typen afval kan dit betreffen?
  • wat zijn de gevolgen voor een niet verkocht gerecycled product in een kringloopwinkel en met welke maatregelen kan hoogwaardiger materiaalgebruik worden verbeterd?
  • hoe kan een milieustraat in staat worden gesteld om ingezamelde reststromen ter beschikking te stellen voor hoogwaardig hergebruik door derden waarbij het eigenaarschap van het afval van belang is?
 2. In hoeverre is het mogelijk om afval van bedrijven in te zamelen via de milieustraat?
 3. Wat zijn kansen voor de milieustraat met opbulkfunctie?

>> terug naar circulaire ambachtscentra


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
41
Omvang 1.1 MB
Organisatie
Witteveen + Bos
Auteur(s)
mw. ing. M.M.M. de Kok, J.R. van den Acker MSc