Monitoring Circulaire Ambachtscentra


Het icoonproject ‘Circulaire Ambachtscentra’ is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023. Circulaire ambachtscentra (CA) realiseren hoogwaardig product- en materiaalhergebruik door het herbestemmen, opknappen en herontwerpen. Circulaire ambachtscentra bestaan uit een samenwerking van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld milieustraten, kringloopwinkels en stichtingen en onderwijsinstellingen en gemeenten.

De Monitor Circulaire Ambachtscentra heeft als doel de voortgang van de circulaire ambachtscentra in kaart te brengen. Om een landelijk beeld te geven van de verschillende verschijningsvormen, de ontwikkeling van de centra en de toegevoegde waarden van de circulaire ambachtscentra op zowel milieu als sociale aspecten.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
114
Omvang 1.2 MB
Organisatie
Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
ir. R. Dijcker, ir. J. van der Vegte