Nota 'Omgekeerd inzamelen' Hattem


In deze notitie gaat gemeete Hattem in op een voorstel van afvalinzamelingsorganisatie ROVA om de afvalinzamelingsstructuur in haar gemeenten te vernieuwen. Deze manier van afval-, of beter grondstofinzameling (gbaseerd op de gedachte 'Van Afval naar Grondstof') is dermate anders dan de huidige, dat sprake is van een beleidswijziging. Hattem behandelt in de notitie de voorgestelde veranderingen, de argumentatie die daaronder ligt en wat dit concreet voor Hattem zou betekenen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
5
Omvang 104 kB
Organisatie
Gemeente Hattem