Onderzoek inzamelsystemen PMD; Integrale focus op kosten, respons en kwaliteit


Dit rapport is opgesteld om, op basis van robuuste onderzoeksresultaten, de gemeenten te ondersteunen in het maken van een integrale afweging als zij de inzameling van PMD willen optimaliseren. Wat kunnen gemeenten doen om de hoeveelheid ingezameld PMD te verhogen, om de inzamelingskosten te verlagen en de samenstelling te verbeteren. Het rapport is opgesteld als praktische en handzame samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten, en is omgezet in handelingsperspectieven voor gemeenten.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
32
Omvang 2.1 MB
Organisatie
Uitvoeringsprogramma VANG HHA
Auteur(s)
Rijkswaterstaat