Onderzoeksrapport 'Optimalisatie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel'


In dit optimalisatie-onderzoek door gemeente Boxmeer is in 2012 onderzocht hoe het huidige afvalinzamelingssysteem presteert ten opzichte van: a) de doelstelling en b) vergelijkbare gemeenten. Hierbij is gekeken naar de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel, die samenwerken voor wat betreft de particuliere afvalinzameling. De drie peilers waarop is onderzocht, zijn milieu, kosten en dienstverlening. Ook is de tevredenheid van de verschillende betrokkenen onderzocht.

De gemeenten voldoen ruim aan de gestelde doelstelling van 60% afvalscheiding en horen tot de gemeenten met de laagste hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar. De ingezamelde hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren afgenomen door goed scheidingsgedrag van bewoners en het gescheiden kunststof verpakkingsmateriaal. De ingezamelde hoeveelheid gft-afval blijkt de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Ruim 90% van de bewoners blijkt over het algemeen (zeer) tevreden zijn over de huidige manier van inzamelen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
65
Omvang 1.2 MB
Organisatie
Gemeente Boxmeer