Onderzoeksrapport 'Schaaleffecten in de afvalinzameling'


Dit rapport van TU Delft is het derde en laatste deel van een reeks studies naar de doelmatigheid van het afvalbeheer in Nederland.

In dit onderzoek zijn de schaaleffecten van de afvalinzameling in kaart gebracht. De onderzoekers hebben daarbij zicht proberen te krijgen op: de verwachte kostenvoor- of -nadelen door op grotere schaal in te zamelen.

Belangrijke conclusie is dat de meeste inzamelaars geen voordelen kunnen behalen door op andere schaal te gaan opereren en dat kleine gemeenten met een eigen dienst er goed aan zouden doen de inzameling aan te besteden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
51
Omvang 510 kB
Organisatie
TU Delft
Auteur(s)
Janneke Wilschut en Hans de Groot