Printerloos werken werkt! – een handreiking : De tablet als vliegwiel


Deze handreiking is geschreven voor managers,beleidsmedewerkers en ieder ander die een implementatie overweegt of bezig is met de implementatie van tablets binnen de organisatie. Het doel is om daarmee papier te reduceren, kosten te reduceren, medewerkers beter te ondersteunen en de milieudruk van printers te reduceren. De handreiking bevat allerlei praktische handvatten, tips en trics en belicht alle aspecten die voortkomen uit leerervaringen die zijn opgedaan uit de pilot ‘printerloos werken’ binnen Agentschap NL. Uit dit project is gebleken dat door het gebruik van de iPad en grote beeldschermen medewerkers efficiënter en effectiever zijn gaan werken en het gemiddelde papierverbruik met 40% is gedaald binnen zes maanden tijd. De verwachting is dat een daling van 90% mogelijk is. Deze daling is in de pilot op individueel niveau al gemeten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
21
Omvang 2.7 MB
Organisatie
Agentschap NL
Auteur(s)
YNNO