Rapport 'Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011'


Dit rapport van Agentschap NL laat de samenstelling van het huishoudelijk restafval zien in Nederlandin 2011. Hiervoor heeft opdrachtnemer Eureco BV een representatieve steekproef genomen uit het huishoudelijk restafval van circa 440 huishoudens.

De informatie van 2011 is gekoppeld aan de resultaten van sorteeranalyses in voorgaande jaren zodat een ontwikkeling van de samenstelling zichtbaar wordt. Gemeenten kunnen de gegevens van deze sorteeranalyse gebruiken om de samenstelling van het gemeentelijke afval, gebaseerd op lokale sorteeranalyses, te vergelijken met het landelijke gemiddelde.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
37
Omvang 456 kB
Organisatie
Agentschap NL