'Rapportage Omgekeerd inzamelen 2012'


Deze rapportage bevat de resultaten van een pilot door ROVA van één jaar omgekeerd inzamelen (2012) in verschillende aandeelhoudende gemeenten. Hierbij is gekeken naar: de duurzaamheidsdoelstelling, de financiën en het draagvlak voor omgekeerd inzamelen. Belangrijke conclusie is dat er onder inwoners een grote bereidheid is om afval en grondstoffen gescheiden aan te bieden als de service op grondstoffen wordt verhoogd en het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
38
Omvang 1.7 MB
Organisatie
ROVA