Resultaten het nieuwe inzamelen gemeente Wageningen


Steeds meer gemeenten gaan over op het omgekeerd inzamelen, waarbij alleen nog de grondstoffen aan-huis worden opgehaald en voor restafval gebruik moet worden gemaakt van verzamelcontainers in de wijk. Gemeente Wageningen heeft in navolging daarop ‘het nieuwe inzamelen’ geïntroduceerd. Ten opzichte van de huidige inzamelwijze in Wageningen houdt het nieuwe inzamelen twee belangrijke wijzigingen in: plastic verpakkingsafval wordt aan huis opgehaald en restafval moet worden gebracht naar een verzamelcontainer of wordt minder vaak opgehaald (4 wekelijks in plaats van 2 wekelijks). De achterliggende gedachte daarbij is dat als scheiden gemakkelijk wordt gemaakt en iedereen dat ook gaat doen, er een minimale hoeveelheid restafval overblijft waarvoor minder service hoeft te worden verleend.


Publicatiedatum
Soort informatie
Evaluatie, Onderzoek
Aantal pagina's
36
Omvang 2.4 MB
Organisatie
Gemeente Wageningen
Auteur(s)
Cyclusmanagement