Resultaten pilot omgekeerd inzamelen gemeente Amersfoort


Per 1 juli 2016 is de pilot omgekeerd inzamelen in Nieuwland, Amersfoort afgerond. Het blijkt dat het nieuwe afvalsysteem door de meeste bewoners goed wordt ontvangen en gebruikt. Communicatie over het afvalsysteem en contact met bewoners blijft belangrijk. De belangrijkste doelen zijn behaald: een forse daling van het restafval en een toename van de gescheiden inzameling van grondstoffen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
31
Omvang 1.9 MB
Organisatie
Gemeente Amersfoort
Auteur(s)
Burgemeester en Wethouders gemeente Amersfoort