Onderzoeksrapport pilot 'Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard'


Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Lingewaard.

Onderzocht is: (a) het huidige afvalbeheersysteem in Lingewaard, (b) alternatieven voor het huidige afvalbeheersysteem, (c) innovaties bij de inzameling van huishoudelijk afval en (d) de ideeën en standpunten van belanghebbenden, zoals burgers en wijkplatforms.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Lingewaard uitstekend scoort bij de gescheiden inzameling van kunststoffen, glas en textiel. Minder goed zijn de resultaten bij de gescheiden inzameling van oud-papier en karton. Sterk voor verbetering vatbaar zijn de cijfers van gescheiden inzameling van GFT-afval en KCA. De hoeveelheid restafval per persoon gedaald: van 198 kg (2009) naar 175 kg per jaar (2011).


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
83
Omvang 1.2 MB
Organisatie
Gemeente