Sorteeranalyses : Handreiking voor gemeenten


De sorteeranalyse is een middel om inzicht te krijgen in de samenstelling van het huishoudelijk restafval.
Veel gemeenten voeren sorteeranalyses uit om hun afvalbeleid te toetsen en bij te stellen. Deze handreiking voor gemeenten is door het AOO opgesteld om gemeenten houvast te geven bij het (laten) uitvoeren van een sorteeranalyse en het interpreteren van de resultaten. Verder heeft deze handreiking tot doel een standaard te definiëren die de uniformiteit en vergelijkbaarheid van sorteeranalyses zal vergroten. De Handreiking voor gemeenten vervangt de Richtlijn voor sorteeranalyses (IPA 2001-01) die het AOO eerder heeft opgesteld.
Voor een goede analyse van het huishoudelijk restafval zijn een viertal stappen van belang: een goede doelbepaling bij de start van een onderzoek; het trekken van een representatieve steekproef; een sortering van het restafval op minimaal tien hoofdcomponenten plus 'overig'; presentatie van de gegevens waarbij duidelijk is dat het om een indicatie van de werkelijkheid gaat.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking
Aantal pagina's
34
Omvang 73 kB
Organisatie
AOO
Auteur(s)
Afval Overleg Orgaan