Strategisch meerjarenplan Rd4-Gemeenten 2013-2020


Rd4 Reinigingsdiensten en de tien deelnemende gemeenten willen zich met het strategische meerjarenplan 'Geef afval een toekomst' verder ontwikkelen als een maatschappelijk betrokken onderneming die investeert in een duurzame en sociale bedrijfsvoering

Speerpunten van het plan zijn: 1) In de strategie voor de komende jaren zet Rd4 ten eerste in op een duurzaam afvalbeheer, waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gehaald uit het afval en de daar voor benodigde organisatie op duurzame wijze is ingericht. 2) Rd4 biedt haar eigen medewerkers én medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen. 3) Rd4 zorgt ervoor dat de organisatie toekomstbestendig is en blijft. De komende jaren zet Rd4 daarom doelgericht in op uitbreiding van het aantal deelnemers en uitbreiding van het takenpakket.


Publicatiedatum
Soort informatie
Beleid
Aantal pagina's
21
Omvang 2.6 MB
Organisatie
Reinigingsdiensten Rd4