Succesvol papier inzamelen kan met containers


Er zit nog veel papier in het restafval, per inwoner valt er nog 35 kg papier per jaar extra te scheiden. Naast milieuwinst is er voor gemeenten economische winst te behalen door dit papier gescheiden in te zamelen. Immers, het papier wordt dan niet integraal met het restafval verbrand, maar brengt geld op. Twee inzamelmethoden voor papier en karton blijken succesvol te zijn: de minicontainer voor huis-aan-huis inzameling en de ondergrondse verzamelcontainer voor in de hoog- of stapelbouw.
Deze notitie bestaat uit twee delen: het eerste deel ondersteunt de gemeenten om een afweging te maken om een of beide systemen in te voeren. Hierbij worden de positieve en de negatieve aspecten beschreven die verbonden zijn aan een of beide systemen. Het tweede deel van het rapport ondersteunt de gemeenten bij het invoeren en beheer van de minicontainer en de ondergrondse verzamelcontainer, van voorbereiding tot en met de communicatie. Het behandelt de aspecten waaraan gedacht moet worden bij de invoering en beheer. Hierin staan ook een aantal ervaringen van individuele gemeenten beschreven.


Publicatiedatum
Soort informatie
Handreiking, Onderzoek
Aantal pagina's
34
Omvang 167 kB
Organisatie
SenterNovem
Auteur(s)
Uitvoering Afvalbeheer