Tussenstand afvalproeven in de laagbouw gemeente Uden


De gemeente Uden wil het scheiden van afval aan huis stimuleren met een nieuwe manier van inzamelen. In twee proefgebieden hebben ze gekeken welke manier van inzamelen van gft, papier, plastic en restafval het beste werkt. Na een half jaar afvalproeven is de hoeveelheid restafval bijna gehalveerd. De verschillende afvalstromen worden beter gescheiden.


Publicatiedatum
Soort informatie
Evaluatie, Onderzoek
Aantal pagina's
36
Omvang 1.6 MB
Organisatie
Gemeente Uden
Auteur(s)
Gemeente Uden