Verkenning inzamelsystemen inzamelpilots


Deze rapportage van Milieudienst SRE bevat een verkenning van de best presterende inzamelsystemen en inzamelpilots. De verkenning is gemaakt op verzoek van de 21 gemeenten die het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven vormen. Hamvraag was welke interventies de 'onderscheidende bouwstenen' vormen bij de omslag van afval naar grondstof. Daarnaast leefde in gemeenten het idee dat andere methoden mogelijk beter aansluiten bij de eigen lokale situatie.

De verkenning bestaat uit best practices en inzamelpilots in binnen- en buitenland. Informatie is opgevraagd bij 65 (maar verkregen van 22) Nederlandse gemeenten en de statistiekbureaus van Nederland en Vlaanderen. Ook is het internet afgegraasd naar informatie over andere buitenlandse systemen. Al deze informatie is zo ver als mogelijk geüniformeerd, zodat een maximale vergelijkbaarheid is verkregen.

Uiteindelijk is een 'fotobeeld' van het jaar 2011 ontstaan, aangevuld met interessante interventies. Op basis van de analyse heeft de onderzoeker geconcludeerd dat de beschikbare informatie ontoereikend en voor een groot deel niet objectief is. Dit onderzoek bevat volgens de auteur daarom geen conclusies of aanbevelingen, maar is meer een verkenning van rode lijnen en opmerkelijke maatregelen van inzamelsystemen.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
56
Omvang 4.4 MB
Organisatie
Milieudienst SRE
Auteur(s)
Pieter Reus