Gemeentelijk Grondstoffencongres, twee sessies uitgelicht


Meer dan 500 deelnemers hebben donderdag 28 maart het jaarlijkse Gemeentelijk Grondstoffencongres in DeFabrique bezocht. Hier een kort verslag van twee sessies.

Gemeentelijk Grondstoffencongres, sessie Nieuwe aandacht voor GFT; maak het verschil(lenboer)

In de sessie GFT gaven vier sprekers hun bevindingen en visie op GFT-inzameling en verwerking. Peter Bakker van groenverwerker Den Ouden ziet veel heil in gescheiden fracties GF en T, waarbij GF wordt vergist en T voor een deel als biomassa wordt ingezet en voor een deel wordt gecomposteerd. Dit betekent dat een behoorlijk groot deel van de GFT uiteindelijk in brandstof wordt omgezet. De vraag is of dit wenselijk is. Simon van der Schouw (De Meerlanden) gaat voor compostering, waarbij een deel van de GF eerst wordt vergist t.b.v. biogas. Er werd ook een rangorde gegeven van hulpmiddelen in de keuken: liefst geen zakjes (bakje wordt geledigd in GFT-mini- of verzamelcontainer) of speciale papieren zakken. Composteerbare zakjes mogen, maar worden niet helemaal afgebroken in het proces. Gewone plastic zakjes zijn onwenselijk en moeten er vooraf uitgehaald worden door De Meerlanden. Chantal de Rooij (Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel) en Angelique Lautenslager (Hart van Brabant) gaven aan dat met goede campagnes en service een hoge respons op GFT behaald kan worden. Diftar werkt daar zeker aan mee. Aandacht is nodig voor de kwaliteit van de stroom. Verder blijkt dat veel inwoners denken dat etensresten niet bij het GFT mogen.

Gemeentelijk Grondstoffencongres, sessie de diftar-paradox

Doordat inwoners door de diftar-prikkel veel beter zijn gaan scheiden dan de gemeente had verwacht, ontstaat er bij die gemeenten wel eens een gat in de begroting: minder inkomsten vanwege minder aanbod van restafval (zakken, minicontainers of stortingen in verzamelcontainers). Dat wordt wel eens de diftar-paradox genoemd. Gemeenten komen dan voor de keuze te staan om de vaste heffing te verhogen of het bedrag per aanbieding, het variabele deel. Beide zijn natuurlijk een slecht signaal naar de burger: jullie doen het te goed en daarom gaan de prijzen omhoog. Daarom wordt door enkele gemeenten nu ook gedacht aan een kleine diftarheffing op het PMD. Ook geen best signaal natuurlijk, want voor PMD bestaat producentenverantwoordelijkheid. Wellicht toch maar toegeven dat je de inwoners hebt onderschat en dat er een correctie moet plaatsvinden, bij voorkeur door de vaste heffing te verhogen. Dat is toch al nodig vanwege de verhoogde verbrandingsbelasting. Bovendien heeft een heel groot deel van de burger geen flauw benul wat ze nu betalen aan vaste afvalstoffenheffing.

De presentaties zijn te vinden op de site van het gemeentelijk grondstoffencongres.