Gemeenten zoeken elkaar op


Donderdag 6 juni ontmoetten vertegenwoordigers van gemeente Zwolle, ROVA, gemeente Deventer, Circulus Berkel en gemeente Almere elkaar in het Upcycle Centrum Almere. De bijeenkomst werd geïnitieerd door de gemeente Zwolle. Doel van de ontmoeting is elkaar te informeren over ontwikkelingen en ervaringen in hun gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid.

Anne-Marie Holleman van de gemeente Deventer lichtte de aanloop, implementatie en resultaten van de invoering van diftar toe. Ook keek zij vooruit: is de grens van diftar bereikt en wat hebben we nog in de gereedschapskist om het ‘hooghangende fruit’ ook te plukken en te komen tot minder dan 50 kg restafval. Een pilot in Deventer laat bijvoorbeeld zien dat ook organisch keukenafval met een goede respons in te zamelen is. Alleen, dat kost geld en de vraag is of er in de gemeenteraad en ook bij de bewoners bereidheid ontstaat om die prijs te betalen.

bijeenjkomst VANG 6-6Vervolgens lieten Rik Hardenberg van ROVA en Marco Kruizinga van de gemeente Zwolle zien waar Zwolle nu mee bezig is op het gebied van afval- en grondstoffenbeleid. Zwolle gaat voor op ‘faciliteren, motiveren en belonen’. Rik en Marco gaan in op hoe ze aan de slag gaan hiermee in Zwolle. In het kader van faciliteren is er de GRIP-wagen – GRondstoffen Inzamel Punt – gelanceerd. Bij deze wagen, die op verschillende vaste tijdstippen en standplaatsen in de stad staat, kunnen bewoners kleine hoeveelheden metalen, elektrische apparaten, KCA, puin, vlakglas en piepschuim inleveren. De eerste resultaten hiervan lijken positief. In het kader van motiveren en belonen is in samenwerking met de RUG de zogenaamde Afval Bewust App ontwikkeld. Met deze app, die per gebruiker gepersonaliseerd wordt, worden de gebruikers getriggerd om bewuster met afval om te gaan. De app houdt bij hoe vaak restafval wordt aangeboden, en als dat minder is dan verwacht worden gebruikers hiervoor beloond. Bij het laatste spoor (Belonen) is er in Zwolle een proef geweest om te kijken of bewoners ook beloond kunnen worden voor goed scheidingsgedrag. Als bewoners minder restafval aanboden dan vooraf verwacht konden ze geld terug krijgen .

Het laatste onderdeel was een toelichting op en een rondleiding over het Upcycle Centrum Almere. Sandor Bendeler (afdelingsmanager a.i. Stadsreiniging) liet zien wat de achtergrond is van het Centrum. Almere voert de slogan ‘Stad zonder afval’ en het upcyclecentrum past hier in. Sandor ging in op zaken als ‘Hoe is het tot stand gekomen, hoe is het gebouwd, wat is de filosofie, en wat beoogt het Centrum’. Zo krijgt een aantal start-ups de tijd, ruimte en grondstoffen om hun idee uit te werken en vorm te geven. Na een bepaalde periode is het de bedoeling dat ze op een andere plek zelfstandig verder kunnen werken.

De deelnemers keken terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘Altijd goed om elkaars verhalen te horen. Voor deze bijeenkomst vond ik het van belang dat iedereen iets te brengen heeft. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de ene gemeente brengt en de ander alleen ophaalt. Dat deze laatste juist nieuwsgierig is hoe een collega-gemeente de uitdaging oppakt’, aldus initiatiefnemer Marco Kruizinga van de gemeente Zwolle.

Deze bijeenkomst werd door de gemeente Zwolle georganiseerd. Wilt u ook andere gemeenten ontmoeten en ervaringen in een kleine setting uitwisselen? En vindt u het lastig dit te organiseren? Laat het ons weten, wellicht kunnen we u vanuit VANG-HHA helpen.

Links en contactinformatie