Start Maatwerktrajecten Textiel


In november 2019 startten vijf gemeenten met maatwerktrajecten. Doel: de inzameling van huishoudelijk textiel verbeteren. De kwaliteit van het ingezamelde textiel neemt af door vervuiling en toename van ondersoorten. Daarnaast zit er nog waardevol textiel in het restafval. Wat kan uw gemeente doen om afgedankt huishoudelijk textiel als afvalstroom zo zuiver mogelijk in te zamelen?

Dat wordt onderzocht door op vijf verschillende locaties het hele traject van inzameling tot sorteren nauwkeurig te doorlopen. Wat treffen we aan bij en in textielcontainers? Hoe gaan chauffeurs om met vervuilde containers? Welke maatregelen worden er al genomen en welk effect had dit tot nu toe? De opgedane kennis wordt breed gedeeld, zodat uw gemeente concreet aan de slag kan.

De maatwerktrajecten worden uitgevoerd in kader van het aanvalsplan gft/textiel .

Blijf op de hoogte.