Startbijeenkomst benchmark huishoudelijk afval 2019


benchmark ha actiefotoOp 11 april vond de startbijeenkomst van de Benchmark Huishoudelijk Afval 2019 plaats. Centraal daarin stond het peilen van de kennisbehoefte van deelnemers voor dit jaar. Onderwerpen die veel genoemd werden waren kwaliteit van grondstoffen (met name GFT en PMD), de relatie huishoudelijk afval met dat van MKB-bedrijven en scholen/verenigingen, gedragsbeïnvloeding en natuurlijk de Circulaire Economie. Om de benchmarking op dit laatste onderwerp mogelijk te maken, wordt gewerkt aan een set van CE-prestatie-indicatoren. In ieder geval zijn er al enkele CE-vragen in de benchmark opgenomen. Ook wordt de hoogwaardigheid en de CO2-effecten van recycling meegenomen.

Op de bijeenkomst van 27 juni zal een vervolg worden gegeven op deze onderwerpen en zullen de eerste benchmarkresultaten worden gepresenteerd.