Best practices GFT-inzameling in beeld

Gepubliceerd op 24 januari 2020

Het onderzoek naar de best practices van GFT-inzameling is afgerond. Er is nader gekeken naar de gemeenten die in hun stedelijkheidsklasse het beste scoren qua GFT (zowel in absolute zin als in de grootste toename sinds 2014). Uitgangspunt waren de CBS-gegevens van 2017.

De volgende zaken vallen op:

  • Er is geen rode lijn te ontdekken in de aanpak (meestal ‘gewoon’ 1x / 2 weken inzameling GFT), ook geen speciale aandacht voor GFT-inzameling of keukenafval. Deze gemeenten hebben zelf ook niet het idee dat ze ‘iets speciaals’ doen;
  • De goed scorende gemeenten zijn over het algemeen die met de grotere percelen (= veel tuinafval) in hun stedelijkheidsklasse;
  • De grote sprongen in hoeveelheid GFT zijn vaak het gevolg van een systeemwijziging (diftar of omgekeerd inzamelen in combinatie met frequentieverlaging);
  • Gemeenten met tarief op GFT laten een hoge hoeveelheid gebracht tuinafval zien.

succesverhalen gftWat wel te zien is, is dat de betreffende gemeenten vaak extra aandacht aan tuinafval besteden. Dit om te voorkomen dat tuinafval bij het restafval belandt: ‘Ik heb gesnoeid, ik moet van het tuinafval af, mijn GFT-container is vol, ik wil niet naar de milieustraat, maar ik heb wel nog plek in de container voor restafval’.

De maatregelen die deze gemeenten treffen zijn:

  • Extra inzamelrondes GFT in de snoeimaanden (voorjaar en najaar);
  • (Gemakkelijk) extra of grotere mini-container beschikbaar stellen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Aanvalsplan GFT. De AfvalSpiegel voerde het onderzoek uit.

Uitgangspunt bij het onderzoek was de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval. Dit leverde – zoals hierboven wordt aangegeven – niet direct nieuwe inzichten op. In 2020 willen we daarom meer inzoomen op de component organisch keukenafval. We gaan onderzoeken of er wat betreft de inzameling van organisch keukenafval best practices te onderscheiden zijn. In dat kader is zijn we benieuwd naar voorbeelden: bent (of kent) u een gemeente die goed scoort met de inzameling van organisch keukenafval, laat het ons weten!

Meer info: Koos van Dael / vandael@nvrd.nl / 06-513 96 369

>> Rapport onderzoek succesverhalen GFT-inzameling