Uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval 2019 in beeld


In 2019 zijn er vanuit het programma VANG-HHA weer vele activiteiten georganiseerd en producten en diensten geleverd. Hieronder een overzicht.

Informatie en cijfers

logo-vangOndersteuning gemeenten

 • Adviesgesprekken met beleidsmedewerkers (ca. 100)
 • Sessie voor bestuurders van gemeenten met meer dan 200 kg restafval
 • Presentaties/advisering bij gemeentelijk bestuur (19)
 • VANG-Support en voucherregeling voor inzet gespecialiseerde bureaus (48 projecten sinds 2017)
 • Helpdesks, bij Rijkswaterstaat (https://www.afvalcirculair.nl/contact/) en NVRD (https://www.nvrd.nl/contact)

Workshops en trainingen

 • gft en textielWorkshop Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen
 • Workshop Kwaliteit GFT en textiel
 • Workshop De diftar-paradox
 • Workshop Meer en beter GFT en textiel
 • Training Gedragsbeïnvloeding (voor- en najaar)
 • Training Communicatie, gedrag en afvalscheiding
 • Inspiratieochtend gedrag en afvalscheiding (ca. 100 deelnemers)

Platforms en kennisnetwerken

 • VANG-kennisplatform, https://kennisplatform.nvrd.nl/, met zes communities (Grondstofstromen, Communicatie, Inzamelen, Campagnes, Open forum en VANG-programma)
 • Benchmark huishoudelijk afval, met 150 gemeenten, zie benchmarkafval.nl. In het kader van de benchmark zijn nieuwe tools ontwikkeld (VANG-vergelijker, VANG-landkaart, CO2-kentallen). Ook is er gestart met de verkenning van CE-indicatoren
 • Netwerk Innovatie Stedelijke Afvalinzameling (ISA), met ca. 20 grote gemeenten en werkgroepen op de thema’s bedrijfsafval, inpandige inzameling, GF-inzameling, gedragsbeïnvloeding en ruimtelijke ontwikkeling/nieuwbouw. Het netwerk richt zich op kennisuitwisseling, ontwikkeling kennisproducten en pilots t.b.v. kennisontwikkeling.

Projecten t.b.v. nieuwe kennis en tools

Nieuwe deelprogramma’s

Gerelateerde programma’s