VANG relatiebeheer en ondersteuning in 2020

Gepubliceerd op 21 februari 2020

Het VANG-relatiebeheer in 2020 wordt ingestoken op het gerichter en intensiever ondersteunen van gemeenten. Het gaat hierbij om het vertalen van ambities in passend nieuw beleid en het vervolgens daadwerkelijk implementeren van dit beleid.

Het relatiebeheer is ingericht op het aanbieden van een aantal concrete afgebakende trajecten of diensten die worden afgestemd op de fase waarin de gemeente zich bevindt (ambitiefase, oriëntatiefase, beleidsfase of implementatiefase). Uitgangspunt is dat gemeenten vanuit het VANG-programma intensiever dan in voorgaande jaren en situatie-specifiek worden begeleid bij het zetten van stappen.

Afhankelijk van de vraag en de context wordt op basis van een intakegesprek met de gemeente een ‘maatwerk’ traject vormgegeven. In dit maatwerktraject kunnen zowel de VANG-adviseurs, experts van RWS en NVRD, andere gemeenten, als adviesbureaus (VANG-support) worden ingezet. Bij de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de beschikbare VANG-tools (rekentool, handreikingen, stappenplannen). Ook in de overige activiteiten zal het accent in 2020 verschuiven van het ontwikkelen van kennis naar het toepassen en implementeren van kennis en naar het blijven motiveren van burgers.


vang support