VANG-support 2020, voorbeeld gemeente Meppel

Gepubliceerd op 10 april 2020

Gemeente Meppel doet het al vrij goed op het gebied van afvalscheiding. Door de invoering van omgekeerd inzamelen en de introductie van de minicontainers voor PMD en oud papier, heeft de gemeente de hoeveelheid restafval tussen 2012 en 2018 weten te verlagen van circa 250 naar iets meer dan 150 kilo. De gemeente heeft echter de ambitie om de hoeveelheid restafval verder te verlagen. VANG-support helpt mee om deze ambitie waar te maken.

De gemeente heeft er voor gekozen om deze collegeperiode geen diftar in te voeren maar te zoeken naar andere instrumenten om de komende jaren de hoeveelheid restafval omlaag te brengen. Om gemeente Meppel verder te helpen, denken we als VANG-adviseurs mee over mogelijke beleidsingrepen die de gemeente nog kan doorvoeren, en ondersteunen we bij het formuleren van deze maatregelen in het beleidsplan. Bovendien zijn we gevraagd om in een presentatie voor de gemeenteraad het brede spectrum van beleidsinstrumentarium te presenteren, zodat de gemeenteraad helder voor ogen heeft wat nodig is om de 100 kilo in de toekomst te halen.