Onderzoek diftar, de feiten op een rij

Gepubliceerd op 27 januari 2021

Verschillende gemeenten zijn de afgelopen jaren overgestapt op een afvalstoffenheffing die is gebaseerd op gedifferentieerde tarieven (‘diftar’). Het aandeel ‘diftar-gemeenten’ in Nederland laat al enige tijd een gestage groei zien. Gemeenten die een diftarsysteem hanteren herkennen meestal de positieve gevolgen van diftar voor afvalscheiding en de afvalstoffenheffing, maar het onderwerp staat ook vaak garant voor een stevige (politieke) discussie.

Onafhankelijk onderzoek

Om de discussie rondom diftar zo veel mogelijk te kunnen voeren op basis van feiten is in opdracht van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat een onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van diftar uitgevoerd. In dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau IPR Normag, is gekeken naar de effecten van diftar op zaken als afvalscheiding, afvalstoffenheffing, openbare ruimte (zwerfafval) en kwaliteit van deelstromen. Op basis van beschikbare documentatie, interviews en kwantitatieve gegevens worden in het onderzoek zo veel mogelijk feitelijke conclusies getrokken over diftar. Hiermee is het onderzoek een waardevolle bron voor een zo objectief mogelijke discussie over de voor- en nadelen van diftar.

Het onderzoek is te downloaden in de kennisbibliotheek van VANG-HHA.