De kick-off van de Bioafval-alliantie


Op 10 oktober 2022 heeft de kick-off van de Bioafval-alliantie plaatsgevonden. De Bioafval-alliantie is een initiatief vanuit marktpartij Sidcon en VANG Huishoudelijk Afval om de keten bij elkaar te brengen en samen te werken aan meer en beter bioafval.

Tijdens de interactieve online sessie waren rond de 40 partijen aanwezig, waaronder gemeenten, inzamelaars, verwerkers, leveranciers van inzamelmiddelen, brancheverenigingen en adviesbureaus. Gezamenlijk is gekeken naar welke meerwaarde een alliantie zou kunnen hebben en hoe die gerealiseerd zou kunnen worden. Er is input gegeven over welke doelen, projecten en werkvorm een alliantie kan hebben.

Op basis van de input werken de initiatiefnemers (Addie Weenk en Sabrina van der Linden vanuit RWS, Tim Floor vanuit Sidcon) aan een startnotitie waarin verdere invulling wordt gegeven aan de doelen en activiteiten. Deze startnotitie zal vervolgens worden doorgestuurd naar alle partijen die aanwezig waren of hebben gezegd interesse te hebben in het vervolg. Wil je ook op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar sabrina.vander.linden@rws.nl en je wordt toegevoegd aan de maillijst.