Nederland koploper papierrecycling


Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) meldt dat 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) in 2021 is ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling in dat jaar op 71,4%.

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) publiceert jaarlijks een monitoringsrapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften en printerpapier. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht en werd 884.000 ton ingezameld én gerecycled.

Naast de jaarlijkse monitoringsrapportage doet PRN tweejaarlijks onderzoek naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Uit de meest recente versie blijkt dat de vervuiling toeneemt. Hierbij valt te denken aan o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons. Het gemiddelde percentage productvreemde vervuiling is van 2,52% (2019 – 2020) gestegen naar 3,36% (2021 – 2022). Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft.

Oud papier en karton is alleen recyclebaar als het schoon, droog en apart van ander afval wordt ingezameld. Vervuilde reststoffen kunnen het recyclingproces verstoren. PRN heeft een scheidingswijzer gepubliceerd waarin vermeld staat wat wel en niet bij het oud papier mag. Gemeenten zijn vrij om hun eigen logo rechtsonder op de scheidingswijzer te zetten en deze te verspreiden onder hun burgers.

Vanuit het nieuwe uitvoeringsprogramma VANG-HHA krijgt ook de kwaliteit van oud papier en karton de aandacht. We roepen gemeenten en verwerkers op om samen aan de slag te gaan. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Lees het volledige persbericht van PRN.