1e editie VANG-academie GFT


De eerste editie van de VANG-Academie GFT is in volle gang. Maar liefst 21 deelnemers uit 16 verschillende gemeenten en gemeentelijke afvalbedrijven leren wat de waarde is hun gft-afval. In totaal bestaat de VANG-Academie GFT uit vier trainingsdagen. Maar na 2 dagen blijkt al hoe waardevol het kennisaanbod en de kennisuitwisseling is. Zowel voor nieuwelingen als mensen die al wat beter bekend zijn met gft-afval.

Tijdens de eerste trainingsdag staan we stil bij de waarde van gft+etensresten. Deze stroom zit boordevol nutriënten en voedingsstoffen en daarmee kunnen we de bodem van landbouwgrond gezond te houden. Goed afval scheiden ligt hieraan ten grondslag. Ook leggen we de volledige gft-keten onder de loep en kijken welke partijen hierbij betrokken zijn, die relevant zijn voor de deelnemers.

De GFT-keten en gedragsverandering

De tweede trainingsdag gaat over gedrag: aan welke basisvoorwaarden moet een gemeente voldoen om inwoners gft+etensresten goed te laten scheiden? Hierbij staan de gedragsfactoren motivatie, capaciteit (kennis, hulpmiddelen) en gelegenheid (aanbiedmogelijkheden) centraal. Naast de inzameling is er ook op het gebied van verwerking nog veel te winnen. Zo kan er beter worden gecommuniceerd over de kwaliteit van het ingezamelde gft tussen gemeenten en de verwerkers. In veel gevallen weten gemeenten te weinig over de kwaliteit van hun gft-stroom omdat ze geen feedback krijgen van de inzamelaar, de overslag of de verwerker. Door in te zetten op een betere relatie tussen deze partijen en te kijken of er binnen de huidige én toekomstige contracten ruimte is voor het geven en ontvangen van feedback, kan die kwaliteit beter beheerst worden. Er zijn wel al basisafspraken en handvatten voor gemeenten die meer inzicht willen krijgen in de kwaliteit van hun gft-afval.afbeelding gft academie

Ervaringen delen

De VANG-Academie GFT vraagt om een proactieve houding van haar deelnemers. Tijdens de lessen werken ze aan een verbeterplan dat na afloop in de eigen praktijk (gemeente of werkgebied) kan worden toegepast. Door middel van opdrachten brengen de deelnemers hun eigen situatie in kaart brengen en identificeren zij hun eigen verbeterkansen. Opgedane ervaringen worden tijdens de lessen met elkaar gedeeld waardoor er nuttige gesprekken ontstaan over onderwerpen als communicatiecampagnes, gedragsinterventies, inzet van inzamelmiddelen en contractmanagement. Allemaal met hetzelfde doel: minder gft+etensresten in het restafval door een meer gescheiden inzameling.