Voedselrestenvermalers


Voedselresten (gfe) vormen een substantieel deel van het afval van huishoudens.

De meeste huishoudens buiten de grote steden hebben de mogelijkheid deze voedselresten gescheiden aan te bieden met het gft-afval. Maar de praktijk leert dat ook bij deze huishoudens de meeste voedselresten, circa 60%, alsnog bij het restafval belanden. (🥗 Voedselverspilling feiten en cijfers | Samen tegen voedselverspilling). De met het gft ingezamelde voedselresten kunnen worden gecomposteerd, al of niet in combinatie met voorvergisting waarbij biogas wordt geproduceerd.

In de grote steden hebben de huishoudens vaak nog geen of maar beperkte mogelijkheden om hun voedselresten gescheiden aan te bieden, waardoor de voedselresten grotendeels via het restafval in de verbrandingsoven terecht komen. Verzamelcontainers bij hoogbouw bieden bewoners in principe een goede ontdoeningsmogelijkheid, maar is hard werken om een hoge respons te krijgen.

Als het restafval in een nascheidingsinstallatie wordt verwerkt, komen de voedselresten deels in de Organisch Natte Fractie (ONF) terecht, waaruit -voor het naar de verbrandingsoven gaat- nog biogas kan worden gewonnen. Maar de bodem nutriënten (NPK en organisch stof) in het ONF gaan verloren.

Ook bij KWD-bedrijven en instellingen belanden voedselresten (swill) helaas nog veel in het restafval. De vrijkomende hoeveelheden verschillen sterk per branche: bij horeca zijn die uiteraard veel hoger dan bij kantoren en winkels. De voedselresten komen vaak op enkele plekken vrij: bij bereiding van voedsel en bij de spoelkeuken. Per 1 januari 2024 zijn veel bedrijven verplicht het swill apart te houden en aan te bieden ter inzameling (Afvalscheiding - VANG Buitenshuis).

De voedselrestenvermaler

Een voedselrestenvermaler biedt de mogelijkheid om de voedselresten direct op de plek waar ze ontstaan op een snelle, schone en veilige manier te verwijderen. De voedselresten worden via een snel ronddraaiende bodemplaat tegen de zijkant van de maalkamer kapotgeslagen in kleine stukjes, die met water worden weggespoeld.

De vermalen stroom kan zijn via de bestaande afvoerbuis naar het riool, maar dat is in Nederland niet toegestaan. Onderzocht wordt nu de afvoer via een parallelle afvoerbuis naar een verzameltank of biogasinstallatie, bijvoorbeeld onder in een flatgebouw of op een centrale plek. Via deze routes kunnen de voedselresten worden omgezet in verschillende producten, zoals biogas, compost of digestaat.

De voedselrestenvermaler past in elke keuken, is veilig, betrouwbaar en kost weinig water en elektriciteit (omdat het vermalen snel gaat). Het is een bewezen technologie die in vele landen van de wereld al sinds meer dan 60 jaar wordt toegepast. Een goede voedselrestenvermaler kan alle voedselresten verwerken: sinaasappelschillen, avocadopitten, kippenbotjes, lamskoteletjes etc.

Naast huishoudelijk gebruik zijn er voor professionele toepassingen (bijvoorbeeld in de horeca) sterkere machines beschikbaar die grotere hoeveelheden aankunnen en echt alle voedselresten aan kunnen. In combinatie met een ontwateringsstap zou een efficiënte inzameling plaats kunnen vinden.

Voordelen afvalscheiding

Het gebruik van de voedselrestenvermaler kan bijdragen aan een hoge inzamelrespons voor het scheiden van gfe/swill. Uiteraard hangt de circulariteit af van de wijze van verwerking. In principe zijn er diverse mogelijkheden, zoals vergisten en/of compostering, al dan niet na ontwatering. Bij vergisten staat of valt de circulariteit met het recyclen en hoogwaardig toepassen van de bodem nutriënten in het digestaat.

Naast de mogelijkheden tot hoogwaardige recycling van bioafval, biedt de hoge scheidingsrespons van de voedselrestenvermaler nog een ander voordeel: het restafval wordt veel droger en schoner. En dat maakt dat nascheiding veel meer en schonere componenten (zoals papier, karton, plastic, drankpakken, textiel, glas) op kan leveren die daardoor een hogere marktwaarde hebben.

Werkgroep en testopstelling

In Nederland wordt de voedselrestenvermaler nog nauwelijks ingezet als inzamelmethode voor gfe/swill. Om deze innovatieve inzamelmethode verder te onderzoeken en onder de aandacht te brengen is een landelijke werkgroep gestart. De G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) zijn hiermee begonnen en hebben een verkennend onderzoek laten uitvoeren door expertbureau Leaf. Inmiddels is de werkgroep gegroeid en staat deelname nog steeds open voor alle belangstellenden. Zo zijn nu naast gemeenten ook leveranciers, adviesbureaus en projectontwikkelaars aangesloten. In 2024 komt er een testopstelling bij AMS in Amsterdam waarmee onderzoek gedaan zal worden om de methode verder te ontwikkelen. Daarmee komt een nieuwe, veelbelovende manier van inzamelen en verwerken in beeld. Toepassingen in Amsterdam en Utrecht zijn al in de maak.

Meer weten of aansluiten: stuur een mail naar diederik.starreveld@amsterdam.nl.

Interessante links:


voedselvermaler tek