Programma VANG-Academie


We starten met een excursie en koppelen dit inhoudelijk aan actuele thema’s binnen de specifieke afvalstroom van de cursus. Vervolgens breng je de stand van zaken rond de deelstroom binnen jouw eigen gemeente in kaart. Je wordt daarbij geholpen door zowel een handboek als een werkboek.

Op dag 2 komen inzamelmiddelen, transport, communicatie & gedrag, handhaving en aanbestedingen & contracten aan de orde. Naar aanleiding van dag twee ga je aan de slag met een verbeterplan voor de afvalstroom.

Op dag 3 bespreken we jouw verbeterplan en waar mogelijk scherpen we deze aan, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan van aanpak aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een 1-op-1 coachingsessie.

Op de vierde en laatste dag bespreken we met elkaar de stand van zaken van ieders plan van aanpak en sluiten we de cursus gezamenlijk af.