Nieuwsbrief VANG-HHA maart 2021


vang-6617 uitsnede 2
Maart 2021

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
Lees de online versie

170 miljoen zakken huisvuil minder verbrand

Met het in 2015 gestarte programma VANG-Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is een enorme impuls gegeven aan de scheiding van huishoudelijk afval. De ambitie van het programma was gericht op het scheiden van 75% van het huishoudelijk afval in 2020 en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.

Webinar over de luierketen in Nederland (15/04/21)

We willen met z’n allen graag luiers inzamelen en recyclen, maar toch eindigen ze nog vooral in het restafval. Op 15 april 2021 richten we ons tijdens een webinar op de stand van zaken bij de aanpak van luiers en incontinentiemateriaal. Wat speelt er, wat kunnen we verwachten en waar is behoefte aan?

Opbrengst 4 jaar VANG-support

Sinds 2017 heeft een flink aantal gemeenten gebruik gemaakt van VANG-support-trajecten. Hierbij konden ze bij het beantwoorden van VANG-HHA-gerelateerde vragen ondersteuning krijgen van een adviseur. Deze ondersteuning (32 uur) werd gefinancierd door het VANG-HHA-programma. Van ruim 50 trajecten is de opbrengst weergegeven op de site. Met onderwerpen zoals diftar, beleidsvoorbereiding, communicatie en inzameling hoogbouw kan dit andere gemeenten helpen en inspireren bij het (uitvoeren van) afval- en grondstoffenbeleid.

Benchmark Huishoudelijk Afval

Mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roepen we gemeenten op in 2021 deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval. Uw deelname aan de benchmark helpt u en anderen verder bij het behalen van de landelijke VANG-ambities: Van Afval naar Grondstof. U draagt daarmee bij aan het realiseren van een circulaire economie in Nederland.

Gedragsbeïnvloeding voor een circulaire economie

Momenteel heeft Nederland een lineaire economie, waarin veel geconsumeerd wordt en niet al het afval wordt hergebruikt. Vanwege de problemen die de lineaire economie met zich meebrengt, is onderzocht hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om te participeren in een circulaire economie, met behulp van gedragsinterventies.

Regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

In de DEI+ regeling van RVO staat CO2-reductie centraal. De regeling ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van klimaat en milieu. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in innovatieve technieken die leiden tot CO2-emissievermindering. Voor alle projecten geldt dat ze betrekking moeten hebben op aantal vooraf bepaalde thema’s, waaronder circulaire economie.

Lunchbijeenkomst 8 april - Gedragsbeïnvloeding bij gasten, hoe doe je dat?

Het gedrag van bezoekers is minder rationeel dan u denkt. Informatie wordt onbewust gefilterd en veel beslissingen worden snel genomen. Bent u geïnteresseerd in gedragsbeïnvloeding? Of wilt u dat uw gasten zich net een beetje duurzamer gedragen? Meld u dan aan voor de online lunchlezing op 8 april 2021.

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.