Nieuwsbrief VANG-HHA najaar 2021


Najaar 2021

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Voorbereiden voor hergebruik van afval op de milieustraat

Er is binnen de circulaire ambachtscentra veel aandacht voor het anders sorteren en hergebruiken van het grof huishoudelijk afval dat op de milieustraat wordt gebracht. De gedachte is dat dit afval, na sortering, veel producten en materialen bevat die voor een ander nog bruikbaar zijn. Maar de vraag is welke wet- en regelgeving van toepassing is als herbruikbaar of te repareren producten en materialen er uit worden geselecteerd, mogelijk naar elders worden vervoerd en vervolgens weer als product worden verkocht.

Helpdesk Schoolafval geopend!!!

Dit schooljaar ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Op de website www.helpdeskschoolafval.nl vind je alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan op één plek.

Inspiratieweek bedrijfsafval 1 t/m 4 november 2021

Rijkswaterstaat VANG Buitenshuis organiseert voor het derde jaar inspiratiesessies voor haar netwerk. Dit jaar voor het eerst in de vorm van een inspiratieweek met elke ochtend een online sessie van een uur.
Een kickstart van uw dag! Bent u erbij?

Mission Reuse - hergebruik bij de gemeente

Nederlandse gemeenten staan voor een flinke beleidsopgave rondom afval. De VANG-ambitie is voor diverse gemeenten een uitdaging en de kwaliteit van gescheiden afvalstromen staat wellicht ook in uw gemeente onder druk. Ook
vormt zwerfafval nog steeds voor velen een hardnekkig probleem. Herkent u deze uitdagingen? lees meer over hoe andere gemeenten aan de slag gaan met het onderwerp hergebruik in dit rapport van Mission Reuse.

Een structurele oplossing voor ‘hout’

Koos van Dael en Koen Vrielink gaven tijdens de derde lunchlezing van dit jaar vanuit Mooi Werk Nijmegen hun insteek en visie op circulaire ambachtscentra. Het ambachtscentrum is de schakel die nodig is om over meer tweedehands en biobased materiaal en grondstoffen te beschikken op een zodanige manier dat er een gezond businessmodel ontstaat. Hierbij moeten alle schakels in de keten worden meegenomen.

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.