Nieuwsflits VANG-HHA november 2021


Nieuwsflits VANG-HHA november 2021

Via deze nieuwsflits houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het programma VANG - Huishoudelijk afval. Omdat u voor dit onderwerp een contact van ons bent, ontvangt u deze nieuwsflits.

Lees de online versie

Congres gft-afval: de waarde van kwaliteit – woensdag 17 november 2021

Een goede kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om van de transitie naar de circulaire economie een succes te kunnen maken. Toch komen er regelmatig zorgelijke berichten over vervuiling van afvalstromen naar buiten, onder andere over gft-afval. Aan de andere kant zijn steeds meer gemeenten, inzamelaars en verwerkers samen bezig om werk te maken van kwaliteit en de problemen aan te pakken.

Tweede congres kwaliteit gft-afval

VANG huishoudelijk afval organiseert in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven op woensdag 17 november 2021 in Utrecht voor de tweede keer het congres over kwaliteit van gft-afval. Na de succesvolle editie in 2019 is dit jaar het thema ‘De waarde van kwaliteit’.

Tijdens het congres staan de actuele ontwikkelingen en goede voorbeelden centraal. Extra focus ligt dit jaar op de waarde van zuiver gft-afval, in financieel opzicht maar ook in termen van milieu en maatschappij. Hierin belichten we alle onderdelen van de keten en maken we de cirkel rond: van gemeente en inzamelaar tot composteerder en akkerbouw. Wat betekent zuiver gft-afval voor deze partijen?

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsflits niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.