Nieuwsbrief VANG-HHA oktober 2023


oktober 2023

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt je via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Hoe stimuleer je bewoners hun afval te scheiden?

Voor goede afvalscheiding in stedelijke gebieden is het cruciaal om burgers te bereiken, informeren, faciliteren en motiveren. Gedragsinzichten kunnen de gekozen aanpak vele malen effectiever maken. Milieu Centraal en Rijkswaterstaat ontwikkelden een gids voor (stedelijke) gemeenten. In dit rapport nemen we je mee in de verschillende stappen die je als gemeente kunt inzetten om de doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te behalen.

Aandacht voor kledingreparatie

Werk je binnen een circulair ambachtscentrum aan het thema kledingreparatie? Of heb je concrete plannen of ideeën in die richting? Dan komen we graag met jou in contact! Aandacht voor kledingreparatie groeit. En dat is mooi want reparatie van kleding kan de levensduur ervan verlengen. Maar welke rol speel je of zou je hierin kunnen spelen als circulair ambachtscentrum? Dat willen we 7 december graag met jullie verkennen.

Online lunchlezing: Repareren binnen circulaire ambachtscentra

Circulaire ambachtscentra spelen een belangrijke rol bij het repareren van kapotte voorwerpen en het verkopen van gerepareerde voorwerpen. Maar worden de mogelijkheden daartoe al optimaal benut en welke mogelijkheden zijn er? In deze lunchlezing op 27 november gaan Martine Postma (Stichting Repair Café International) en Tanja Meeuwsen (BKN) op dit onderwerp in. Diverse goede voorbeelden komen aan bod. Deelnemers kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Platforms voor kennisdeling en projecten huishoudelijk afval

Inmiddels zijn er verschillende platforms voor beleidsmedewerkers afval om kennis te delen en projecten te ontwikkelen, zoals de benchmark, Innovatie Stedelijke Afvalinzameling (ISA) en de Bioafval Alliantie. Ook zijn er interessante internationale netwerken. Op website vind je een voorlopig overzicht. Aanvullingen zijn welkom! addie.weenk@rws.nl

Je kunt nog deelnemen aan de Inspiratiedag Bedrijfsafval

Op de Inspiratiedag ‘Bedrijfsafval, daar zit muziek in’ op 16 november delen we ervaringen van gemeenten, provincies en bedrijven op het gebied van circulaire bedrijfsvoering en ieder zijn rol daarin. Wat komt er op bedrijven af, welke rol heeft de gemeente hierin en hoe zit het met haar eigen bedrijfsvoering, wat is de rol van logistiek, en wat gebeurt er op bedrijventerreinen? En hoe kun je gedragsbeïnvloeding hiervoor gericht inzetten?

Oproep: heb jij een mening over businessmodellen?

Op 1 februari 2024 organiseren we een netwerkdag voor circulaire ambachtscentra. De rode draad van die dag is “circulaire businessmodellen”. Wat verstaan we hieronder? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sociale- en duurzaamheidsaspecten meegenomen worden? Waarmee kunnen we circulaire ambachtscentra helpen? Welke vragen, discussies en kennis zijn nog meer relevant om op deze dag aan de orde te laten komen? En ken jij inspirerende voorbeelden die een plekje op het podium verdienen? We zoeken mensen uit het veld die op woensdag 22 november van 10.30 tot uiterlijk 12.00u online mee willen denken over de verdere invulling van het programma. Meld je aan via vanghuishoudelijkafval@rws.nl o.v.v. meedenken netwerkdag CA. Je ontvang dan kort voor 22 november een teamslink.

Reusable Packaging Fair

mission reuseHerbruikbare verpakkingen zijn een betekenisvolle stap op weg naar een circulaire economie. Waar veel bedrijven – enkele koplopers uitgezonderd - enkele jaren geleden nog huiverig waren om met herbruikbare verpakkingen aan de slag te gaan, is hier ineens veel belangstelling voor. De veranderende wetgeving op het gebied van Single-Use-Plastics en de komende Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) zorgt er mede voor dat er steeds meer wordt ingezet op herbruikbare concepten. Graag nodigen we je uit voor de Reusable Packaging Fair op maandag 27 november van 13.00 - 17.00 uur in De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS).

Webinar Afvalpreventie

Ben je benieuwd wat je kan doen om de hoeveelheid afval in jouw gemeente te verminderen? En wil je weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van afvalpreventie, zowel uit onderzoek als de praktijk? Laat je dan bijpraten tijdens de webinar afvalpreventie op 11 januari 2024. Save the date!

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.