Nieuwe VANG-HHA recycledoelstelling


Beeldmerk versie 800x200_nieuwsflits
Nieuwsflits

Nieuwe focus: Van minder kilo’s naar meer procenten

Gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet om het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval te verbeteren. Het doel was om in 2020 gemiddeld 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar over te houden. Een deel van de gemeenten is dit ook gelukt! De volgende stap is dat we nog meer gaan focussen op recyclen.    

Niet alles wat gemeenten gescheiden inzamelen, kan namelijk worden gerecycled. Er zit nog te vaak vervuiling in de gescheiden deelstromen. Hierdoor is de echte hoeveelheid restafval groter dan wat overblijft na alleen afvalscheiding. Daarom gaan we voortaan meer sturen op het percentage gerecycled materiaal. Het nieuwe doel is om in 2030 minimaal 60% van het huishoudelijk afval te recyclen. Dat sluit aan bij de Europese doelstellingen.

Bekijk deze animatie voor een korte toelichting op de focusverschuiving.

Benieuwd hoe we dat gaan aanpakken?

Cees Riksen, adviseur Circulaire economie en Afval vanuit Rijkswaterstaat, en Bas Peeters, beleidscoördinator vanuit de NVRD, nemen je in dit interview mee in hun missie om meer recycling te bereiken.

Riksen: “De praktijk heeft ons geleerd dat gescheiden deelstromen soms zo vervuild zijn, dat ze alsnog in de oven belanden. Denk aan een gescheurde afvalzak met etensresten in een textielcontainer. Dat gebeurt nog regelmatig.”

Peeters: “Helaas hebben gemeenten daar inderdaad nog te vaak mee te maken. Doodzonde, want dan heb je goed gescheiden, maar wordt de stroom alsnog vernietigd. Een andere stoorzender zijn de niet of moeilijk recyclebare materialen, zoals een chipszak of een gelamineerde verpakking.”

Riksen: “Dus dan denk je in eerste instantie dat je weinig restafval hebt, maar onderaan de streep ligt het aantal kilo’s uiteindelijk veel hoger."

Meer inzicht met de VANG Recycletool

Het klopt dat de nieuwe norm van 60 procent recyclebare grondstofstromen complexer is dan 100 kilo restafval. Gelukkig laat de nieuwe recycletool van VANG zien hoe jouw gemeente scoort op de nieuwe doelstelling. Ook kun je zien wat er in de keten gebeurt met alle ingezamelde deelstromen. Benieuwd hoe je ervoor staat?

Probeer de VANG Recycletool.

Zoek ons op tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres

Wil je meer weten over de nieuwe koers en hoe je hiermee aan de slag kan? Christine Waasdorp (AVRI), Ivo Geerits (NVRD) en Cees Riksen (IenW) vertellen je graag meer hierover tijdens de sessie VANG 2.0: van inzamel- naar recycledoelstellingen, op het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Of bezoek onze stand. Hier vind je een demo van de recycletool en meer informatie over onze middelen om deze doelstellingen te realiseren.

Tot op het Gemeentelijk Grondstoffencongres!

Lees hier meer over de nieuwe VANG Recycledoelstelling op vang-hha.nl

In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Neem contact met ons op.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hier afmelden.